Polish (Poland)English (United Kingdom)Español(Spanish Formal International)
Obsługa klientów PDF Drukuj Email

Prawnicy Kancelarii, zaś w szczególności Partnerzy, dysponują wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, pozwalającym im zajmować się sprawami Klientów w każdym z obszarów obowiązującego prawa, co zapewnia komfort obcowania tylko z jednym prawnikiem, potrafiącym skutecznie doradzać we wszystkich interesujących Klienta sprawach. Naturalną koleją rzeczy, wynikającą z tempa komplikowania się współczesnego prawa, poszczególni prawnicy Kancelarii koncentrują się bardziej na pewnych wybranych zespołach zagadnień prawnych (specjalizacja), których struktura uwzględnia – przede wszystkim - wymogi praktyki.
Wspomniana wyżej specjalizacja prawników nie wyczerpuje oferty świadczenia przez Kancelarię usług prawnych o bardziej wyrafinowanym charakterze. Wizytówką Kancelarii w tym zakresie, bazującą na jej ponad dwudziestoletnich doświadczeniach rynkowych,  są zwłaszcza:

  • doradztwo strategiczne dla Zarządów spółek, pozwalające im ocenić – przed podjęciem ważnych decyzji gospodarczych – wszelkie ryzyka prawne projektowanych przedsięwzięć,
  • realizowanie skomplikowanych projektów restrukturyzacyjnych lub innowacyjnych, wymagających uwzględnienia następstw prawnych o bardzo zróżnicowanym charakterze.

Kancelaria świadczy usługi prawne według każdej, odpowiadającej Klientowi formuły, choć standardowo dzieje się to zwykle w jednej z czterech postaci:

  1. stała, aktywna obsługa prawna Klienta, w ramach której Kancelaria zajmuje się całokształtem dotyczących Klienta zagadnień prawnych,
  2. zapewniona obsługa prawna Klienta, w ramach której Kancelaria pozostaje w stałej gotowości do zajęcia się każdą sprawą Klienta, działając jednak tylko na Jego wyraźne zlecenie,
  3. zajęcie się określoną sprawą Klienta, mające doprowadzić do osiągnięcia satysfakcjonującego Klienta wyniku,
  4. prowadzenie dla Klienta procesu cywilnego, postępowania administracyjnego lub  jakiegokolwiek innego postępowania o sformalizowanym charakterze.


Co do zasady, Kancelaria świadczy usługi prawne w oparciu o uzgodnioną z Klientem stawkę godzinową,  dopuszczając jednak – przy zleceniach trwających dłuższy okres czasu - przyjęcie górnego, comiesięcznego kwotowego limitu wynagrodzenia. Zasada ta nie stoi oczywiście na przeszkodzie w uzgodnieniu wynagrodzenia zryczałtowanego Kancelarii.

 

Misiewicz, Mosek i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Stągiewna 12/2
Gdańsk 80-750
tel.+ 48 58 305 35 19
fax + 48 58 305 34 85
kancelaria.prawnicza@mmp.pl

Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych
ul. Stągiewna 12/2 Gdańsk 80-750; tel.+48 58 3003 999; tel.+48 58 305 35 19; fax + 48 58 305 34 85
KRS Nr 000137550
prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsku - Północ w Gdańsku.