Polish (Poland)English (United Kingdom)Español(Spanish Formal International)
O Kancelarii PDF Drukuj Email

Kancelaria została utworzona w roku 1989. W istocie rzeczy, była jedną z pierwszych w Polsce firm prawniczych nowego typu, opartych na formule spółki prawa handlowego. W pierwszym okresie swojej działalności Kancelaria funkcjonowała w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą  Biuro Prawników „LEXIM” Spółka z o.o. Obecnie, Kancelaria jest spółka partnerską.

Okres gruntownych przemian gospodarczych w Polsce, wyznaczający pierwsze dziesięciolecie działalności Kancelarii, w istotny sposób ukształtował profil Kancelarii, jako firmy podejmującej się nowych wyzwań, często nie znajdujących jeszcze odzwierciedlenia w prawie pisanym. Misją Kancelarii stało się świadczenie usług prawnych o najwyższej jakości, uwzględniających szeroki kontekst biznesowy realizowanych przez Klientów przedsięwzięć gospodarczych oraz ich długofalowe cele. Założyciele Kancelarii, Władysław Misiewicz i Jerzy Mosek (Partnerzy Seniorzy), prawnicy z długoletnim doświadczeniem sędziowskim, naukowym i radcowskim, konsekwentnie realizowali tę misję poprzez intensywne szkolenie przyjmowanych do Kancelarii młodych prawników, którzy – po pewnym czasie – grona Partnerów Kancelarii, tworząc trzon aktualnego zespołu wysoko wykwalifikowanych prawników, dysponujących  całym doświadczeniem Kancelarii.

Aktualnie, Kancelaria liczy dziesięciu Partnerów, wśród których wiodącą rolę pełnią dwaj Partnerzy Seniorzy, sprawujący zarząd Kancelarią. Ponadto, Kancelaria zatrudnia kilkunastu prawników (radców prawnych i aplikantów radcowskich), pracujących pod kierownictwem Partnerów.
Ze świadomego wyboru, Kancelaria jest firmą średniej wielkości, nie nastawioną na rozwój ilościowy, ukształtowaną według modelu, zakładającego – w zależności od wykonywanych zadań – pracę samodzielną lub zespołową. Łączny potencjał Kancelarii - łącznie jest aż 30 prawników - jest jednak na tyle duży, że może się ona podejmować szybkiego i sprawnego realizowania nawet dużych i skomplikowanych przedsięwzięć, wymagających jednoczesnego zaangażowania kilku prawników.

Kancelaria mieści się w Gdańsku przy ulicy Stągiewnej, w stylowej kamieniczce pod nazwą „Pod Złotym Pelikanem”.

 

Misiewicz, Mosek i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Stągiewna 12/2
Gdańsk 80-750
tel.+ 48 58 305 35 19
fax + 48 58 305 34 85
kancelaria.prawnicza@mmp.pl

Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych
ul. Stągiewna 12/2 Gdańsk 80-750; tel.+48 58 3003 999; tel.+48 58 305 35 19; fax + 48 58 305 34 85
KRS Nr 000137550
prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsku - Północ w Gdańsku.